top of page

KAccompagnement 
Glob dhe
Iindividualizuar
Rrefugjatët

Program i individualizuar i mbështetjes për përfituesit e mbrojtjes ndërkombëtare ndaj punësimit dhe strehimit 

Logo-PIR-2_full_colonne.jpg
Préfet_de_la_région_Grand_Est.svg.png
Préfet_du_Haut-Rhin.svg.png
7f52ab40dbc096b03564dd9b9a39a089.png
logo Europe s'engage.png
bottom of page