top of page

Një pajisje eshoqata MBËSHTETJE

"Promovoni njerëzit, mirëpritni dhe mbështesni njerëzit në situata të vështira"

Carte de france.png

SHOQATA MBËSHTETJE

Për strehimin dhe punësimin e refugjatëve

TE AKTROSH

KUSH JEMI NE ?

ShoqataMBËSHTETJE(KAshtëpi,Pparandalimi,Pmbrojtje,Uemergjente,Ipërfshirje,Sante-social) vepron në të gjithë departamentin Haut-Rhin dhe kryen akomodime dhe aksione mbështetëse sociale dhe mjekësore dhe sociale për njerëz, të rritur dhe fëmijë, me vështirësi strehimi, të papunë, azilkërkues ose refugjatë, familje në vështirësi për të ushtruar prindër, viktima të krimit. veprat penale dhe autorët e dhunës.

ShoqataMBËSHTETJEshoqëron njerëzit për t'i ndihmuar ata të gjejnë orientimet e tyre dhe të zhvillojnë autonominë e tyre në muajt e parë të instalimit të tyre të përhershëm në Francë.

 

Ne i informojmë dhe i mbështesim në njohjen e administratave franceze, të drejtat e tyre sociale dhe në kryerjen e hapave të tyre të parë në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre në aspektin e strehimit, shëndetësisë, integrimit social-profesional, shkollimit të fëmijëve, aktiviteteve socio-kulturore, edukimit. dhe përgatitjen për autonominë e tyre.

bottom of page