top of page
Image de X

PROCEDURAT ADMINISTRATIVE

Në jetën e përditshme, de shumë procedura administrative  duhet të kryhet për të qenë në gjendje të mirë (kërkesë për kartë identiteti, rinovim leje drejtimi etj.).

Keni nevojë për ndihmë dhe mbështetje për dosjet tuaja të aplikimit për ndihmë sociale?

Carte de France

Merrni ndihmë në hapat tuaja pranë jush

FranceServices

Kryerja e një procedure administrative në internet ndonjëherë është e ndërlikuar. Brenda 30 minutave nga shtëpia juaj, mund të merrni ndihmë nga një agjent i trajnuarFranceServicespër të përfunduar procedurat tuaja administrative.

flelearning.png

CIF

Logo_TV5_Monde_-_2021.svg.png

Në Francë, Fondi i Ndihmës Familjare (CIF) është përgjegjës për pagesën e shumë përfitimeve sociale (ndihma familjare, shtesa për strehim, RSA, etj.). Pra, ekzistojnë një mori procedurash për regjistrimin si përfitues, aplikimin për ndihmë sociale, deklarimin e ndryshimit të situatës etj.

Nëse dëshironi të kontaktoni CAF me telefon, duhet të telefononi numrin unik3230  (çmimi i një telefonate lokale)

OFII

CD29_logo_OFII_2022.png

Nuk është gjithmonë e lehtë të kuptosh se si funksionojnë procedurat tatimore dhe të dish se me kë të kontaktosh në rast të çështjeve gjyqësore ose praktike.

Pavarësisht nëse janë pyetje në lidhje me të ardhurat tuaja tatimore referuese, njoftimin tuaj tatimor, një kreditim të mundshëm tatimor apo të tjera, dijeni se mund të kontaktoni Drejtorinë e Përgjithshme të Financave Publike (DGFIP) me email ose me telefon.

CIDFF

Depuis 50 ans, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) favorisent l’autonomie professionnelle, sociale et personnelle des femmes. Ils exercent une mission d’intérêt générale, confiée par l’État, pour favoriser l’accès aux droits des femmes et leur insertion socio-économique. Les CIDFF contribuent à améliorer la vie des femmes et à construire une société plus égalitaire à travers la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. La fédération compte aujourd'hui 98 associations locales. À travers 2 300 permanences animées partout en France, les CIDFF sont présents dans tous les départements et dans certains territoires d’outre-mer : en milieu rural, en centre-ville, et dans les quartiers politique de la ville.

logo-cidff-du-haut-rhin.png
bottom of page