top of page

MBËSHTETJE Angazhimin e Konfidencialitetit

Përditësuar më 19 tetor 2021

REDAKTOR

Shoqata APPUIS, 5 rue Jules Hermann, 68100 Mulhouse -  SIRET: 778 954 818 001 68 www.association-appuis.fr

REALIZIMI I FAQEVE

Shoqata SUPPORT – 5 rue Jules Erhmann, 68100 Mulhouse

HOSTING SIT

Wix

Wix Online Platform Limited

Adresa: 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland

Telefoni: HERE 

Politika e privatësisë së APPUIS përshkruan se si APPUIS mbledh, përdor dhe mbron të dhënat tuaja personale.

Çfarë lloj informacioni dhe të dhënash personale mbledhim? Pse ?

Në APPUIS, ne marrim, mbledhim dhe ruajmë çdo informacion që futni në faqen tonë të internetit ose na jepni në ndonjë mënyrë tjetër në mënyrë që të ofrojmë mjetet dhe shërbimet më të mira. Për më tepër, ne mbledhim adresën e Protokollit të Internetit (IP) të përdorur për të lidhur kompjuterin tuaj me internetin; hyrjen; adresa e emailit; fjalëkalimin; kompjuteri dhe informacioni i hyrjes dhe historiku i blerjeve. Ne mund të përdorim mjete softuerike për të matur dhe mbledhur informacionin e sesionit, duke përfshirë kohën e përgjigjes së faqes, kohëzgjatjen e vizitave në faqe të caktuara, informacionin e ndërveprimit të faqeve dhe metodat e përdorura për t'u larguar nga faqja.

Ne gjithashtu mbledhim informacione personale të identifikimit (përfshirë emrin, adresën e emailit, fjalëkalimin, komunikimet); detajet e pagesës (përfshirë informacionin e kartës së kreditit), komentet, komentet, vlerësimet e trajnimeve tona ose veprimet sociale, rekomandimet dhe profilin personal. Qëllimi i mbledhjes së këtyre të dhënave personale është zhvillimi dhe përmirësimi i ofertave dhe shërbimeve të trajnimit.

Si e grumbulloni informacionin?

Kur kryeni transaksione në faqen tonë të internetit, si pjesë e procesit, ne mbledhim informacionin personal që na jepni si emrin, adresën dhe adresën tuaj të emailit, telefonin. Informacioni juaj personal do të përdoret vetëm për arsyet specifike të përmendura më lart.

 

Si i ruani, përdorni, shpërndani dhe zbuloni informacionin personal të vizitorëve të faqes tuaj?

APPUIS është pritur në platformën Wix.com. Wix.com na ofron platformën online që na lejon t'ju shesim produktet, trajnimet dhe shërbimet tona. Të dhënat tuaja mund të ruhen përmes ruajtjes së të dhënave, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve të përgjithshme të Wix.com. Ata ruajnë të dhënat tuaja në serverë të sigurt pas një muri zjarri.

Të gjitha portat e pagesave direkte të përdorura nga APPUIS dhe të ofruara nga Wix.com përputhen me standardet e vendosura nga PCI-DSS, të menaxhuara nga Këshilli i Standardeve të Sigurisë PCI, i cili është një përpjekje e përbashkët e markave si Visa, MasterCard, American Express. Kërkesat PCI-DSS ndihmojnë në sigurimin e trajtimit të sigurt të informacionit të kartës së kreditit nga shoqata jonë dhe ofruesit e saj të shërbimeve.

Si komunikoni me vizitorët e faqes tuaj?

Ne mund t'ju kontaktojmë për t'ju informuar për llogarinë tuaj, për të zgjidhur problemet me llogarinë tuaj, për të zgjidhur një mosmarrëveshje, për të mbledhur donacione, për të anketuar opinionin tuaj nëpërmjet sondazheve ose pyetësorëve, për të dërguar përditësime për kompaninë tonë, ose sipas nevojës për t'ju kontaktuar në zbatoni Marrëveshjen tonë të Përdoruesit, ligjet kombëtare në fuqi dhe çdo marrëveshje që mund të kemi me ju. Për këto qëllime, ne mund t'ju kontaktojmë me email, telefon, mesazhe me tekst dhe postë.

 

Si i përdorni cookies dhe mjete të tjera gjurmimi?

Faqet e internetit të APPUIS na lejojnë të kuptojmë më mirë sjelljen e përdoruesve, veçanërisht për qëllime sigurie dhe parandalimi të mashtrimit, na tregojnë se cilat pjesë të faqeve tona të internetit janë më të vizituara dhe lehtësojnë dhe masin efektivitetin e reklamave dhe kërkimeve në internet.

  • Cookie komunikimi. Këto cookie na lejojnë të mbajmë trafikun e rrjetit dhe në veçanti duke na ndihmuar të zbulojmë gabimet.

  • Cookie rreptësisht të nevojshme. Këto cookie janë vendosur sipas nevojës për të ofruar një veçori ose shërbim specifik që ju keni aksesuar ose kërkuar. Ato na lejojnë, për shembull, të vërtetojmë dhe verifikojmë transaksionet tuaja dhe të ruajmë përmbajtjen e shportës tuaj kur bëni donacione në internet.

  • Biskota të tjera. Këto cookie na lejojnë të kuptojmë se si vizitorët ndërveprojnë me faqet e internetit dhe shërbimet tona, duke përfshirë ndihmën që na ndihmojnë të masim efektivitetin e reklamave dhe kërkimeve në ueb. Ne i përdorim gjithashtu këto cookie për të kujtuar zgjedhjet që bëni gjatë shfletimit, në mënyrë që t'ju ofrojmë një përvojë të personalizuar. 

Nëse preferoni që APPUIS të mos përdorë cookie, ju keni mundësinë t'i çaktivizoni ato. Nëse jeni duke përdorur shfletuesin e internetit:

 *Safari dhe dëshironi të çaktivizoni kukit, zgjidhni "Blloko të gjitha kukit" në cilësimet e privatësisë së Safari. Nëse përdorni një shfletues tjetër, konsultohuni me ofruesin tuaj për të zbuluar se si të çaktivizoni cookies. Disa veçori të faqes së internetit të APPUIS mund të mos jenë më të disponueshme nëse të gjitha kukit janë çaktivizuar.

*Firefox Klikoni me të djathtën dhe Kontrolloni-Klikoni ndërsa klikoni brenda faqes dhe zgjidhni Page Info nga shiriti i menusë, klikoni Tools dhe zgjidhni Page Info nga menyja rënëse. Nën Vendosni kukit, zgjidhni Lejet e parazgjedhura.

 

*Internet Explorer, zgjidhni butonin Tools, tregoni te Security dhe më pas zgjidhni Fshi historikun e shfletimit. Kontrolloni kutinë "Cookies" dhe të dhënat e faqes në internet, më pas zgjidhni "Fshi".

*Chrome: Meny > Cilësimet > Shfaq cilësimet e avancuara (të vendosura në fund të faqes). Më pas duhet të klikoni në butonin "Cilësimet e përmbajtjes", më pas të kontrolloni kutinë "Blloko skedarët e skedarëve dhe të dhënat nga faqet e palëve të treta", më në fund klikoni "OK" për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

 

Përveç cookies, ne përdorim teknologji të tjera Wix që na mundësojnë të arrijmë qëllime të ngjashme. 

Në përgjithësi, cookies që vendosen fillimisht në faqen tuaj të internetit Wix mund të klasifikohen si cookie thelbësore. Siç mund të shtoni shumë komponentë, kode, aplikacione të jashtme, etj. në platformën tonë, faqja juaj e internetit mund të përmbajë lloje të tjera cookie të cilat mund të kërkojnë cilësime të caktuara.

Shihni tabelën më poshtë për të zbuluar se cilat cookie vendosim në sajtet APPU​​IS

 

Ne përgjithësisht i trajtojmë të dhënat që mbledhim duke përdorur cookie dhe teknologji të ngjashme si të dhëna jo personale. Megjithatë, nëse adresat e Protokollit të Internetit (IP) ose identifikuesit e ngjashëm konsiderohen të dhëna personale sipas ligjit vendor, ne i trajtojmë gjithashtu ata identifikues si të dhëna personale në ato rajone. Përveç kësaj, ne ndonjëherë kombinojmë të dhëna jopersonale të mbledhura përmes këtyre teknologjive me të dhëna të tjera personale që zotërojmë. Në këtë rast, ne i trajtojmë të dhënat e kombinuara si të dhëna personale për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë.

 

Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale?

Ne mbajmë kritere dhe procedura rigoroze sigurie për të parandaluar aksesin e paautorizuar në të dhënat tuaja personale, duke përfshirë edhe stafin tonë. Ne sigurojmë përputhshmëri me standardet strikte të konfidencialitetit kur duhet të telefonojmë ofruesit e jashtëm të shërbimeve. Ofruesi ynë i shërbimit përdor një hash kriptografik dhe është i certifikuar në përputhje me GDPR.

Sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur. Ne caktojmë gjithashtu një periudhë maksimale prej 36 muajsh në fund të së cilës të dhënat personale do të bëhen automatikisht, edhe nëse qëllimi nuk arrihet.

Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale në lidhje me ju që ne mbajmë?

Në varësi të kushteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, ju keni të drejtë: të aksesoni të dhënat tuaja personale, t'i korrigjoni ato ose të kërkoni fshirjen e tyre; të na kërkojë të kufizojmë përpunimin; të kërkojë transportueshmërinë e tij dhe të mos jetë objekt i një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar.

Për të ushtruar këto të drejta ose për çdo pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja, mund të kontaktoni oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave personale: deborah.blanchard@association-appuis.fr.

Nëse besoni, pasi të na kontaktoni, se të drejtat tuaja "Mbrojtja e të Dhënave" nuk respektohen, mund të bëni një ankesë në CNIL.

Si mund të tërheqin pëlqimin vizitorët në faqen tuaj?

Nëse nuk dëshironi që ne t'i përpunojmë të dhënat tuaja, ju lutemi na kontaktoni në christophe.mortier@association-appuis.fr ose na dërgoni një letër në APPUIS, 5 rue Jules Ehrmann, 68100 Mulhouse

Përditësimet e politikës së privatësisë

APPUIS rezervon të drejtën të modifikojë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë, ndaj ju ftojmë ta konsultoni shpesh. Ndryshimet dhe sqarimet do të hyjnë në fuqi sapo të postohen në faqen e internetit. Nëse bëjmë ndryshime materiale në këtë politikë, ne do t'ju njoftojmë këtu kur ta përditësojmë, në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm se çfarë informacioni mbledhim, si i përdorim dhe në çfarë rrethanash, nëse ka, i përdorim dhe/ose i zbulojmë.

 

Pyetjet dhe detajet tuaja të kontaktit

Nëse nuk dëshironi që ne t'i përpunojmë të dhënat tuaja, ju lutemi na kontaktoni në christophe.mortier@association-appuis.fr ose na dërgoni një letër në APPUIS, 5 rue Jules Ehrmann, 68100 Mulhouse

Lista e nënkontraktorëve të hostit tonë të internetit

bottom of page